рішення 37 сесії 7 скликання

 

 
                                    УКРАЇНА
ПОБЕРЕЖНЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА
  ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

07 липня 2020 року                37  сесія  7  скликання


Всього  депутатів                 12 чоловік
Присутніх                 _ депутатів
Запрошених               __ чоловік
Сільський  голова                А.М.Король
Секретар  сільської  ради               Н.М.Кучер
   ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
1. Про  встановлення місцевих податків та зборів з додатками
  Сільський голова
- ставки земельного податку на 2021
- перелік пільг для юридичних осіб;
- алементи плати за землю;
- ставки податку на нерухоме - перелік пільг для фізичних осіб;
- елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-
транспортний податок та його елементи;
- єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесенні до першої та другої групи платників єдиного податку.
    
2.Про розгляд заяв
                                        Інформує  секретар   сільської  ради

 

 

 

УКРАЇНА
Побережненська сільська рада
Вінницького району Вінницької області

РІШЕННЯ
07 липня 2020/">2020/">2020 року                                            37 сесія 7 скликання


Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Побережненської сільської ради
на  2021 рік

     Відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456- VІ  із внесеними до нього змінами, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Побережненської сільської ради (селаПобережне, Кордишівка) такі місцеві податки та збори на 2021 рік:
1.1. Земельний податок:
- ставки земельного податку згідно з додатком 1;
- пільги для юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;
- елементи плати за землю  згідно з додатком 3.
1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 4;
- пільги для фізичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статі 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5;
-  елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатком 6.
1.3. Транспортний податок та його елементи згідно з додатком 7.
1.4. Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України та його елементи згідно з додатком 8.

2. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

3. Данне рішення після прийняття, оприлюднити в друкованих засобах масової інформації (регіональній газеті «Подільська зоря»), на офіційному веб – сайті Побережненської сільської ради за адресою: poberejne.vinrayrada.gov/ua| в рубриці «Регуляторна політика» та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4. Питання не врегульовані даним рішенням регулюються Податковим кодексом України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку , планування бюджету та цін  (Кучер Н.М.).


Сільський голова                                                                              А.М.Король

 

 

 

 

 


                              
                                             
                                                                                                  Додаток 1
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                    рішенням   сесії     
                                                                            Побережненської                                                                                                       
                                                                                      сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від 07.07.2020 року
                                                                                           
                                                                       Ставки
земельного податку на 2021 рік
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05 05206 0520685400 Побережненська сільська рада

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 5 0,8 5 0,8
01.02 Для ведення фермерського господарства4 5 0,8 5 0,8
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 5 0,8 5 0,8
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,8 0,8 0,8 0,8
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,8 0,8 0,8 0,8
01.06 Для колективного садівництва4 -       - - -
01.07 Для городництва4 0,8 0,8 0,8 0,8
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,8 0,8 0,8 0,8
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  - - - -
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства  - - - -
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  0,8 0,8 0,8 0,8
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  - - - -
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,8 0,8 0,8 0,8
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,8 0,8 0,8 0,8
02.02 Для колективного житлового будівництва4 - - - -
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,8 0,8 0,8 0,8
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання  - - - -
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  - - - -
-02.06 Для колективного гаражного будівництва  - - - -
02.07 Для іншої житлової забудови   0,8 0,8 0,8 0,8
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 0 0 0 0
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0 0 0 0
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0 0 0 0
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0 0 0 0
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 0 0 0 0
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 - - - -
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  3 3 5 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  3 3 5 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ  - - - -
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  - - - -
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  - - - -
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  - - - -
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування   - - - -
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 - - - -
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови   3 3 5 5
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -
-04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  - - - -
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 - - - -
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 - - - -
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 - - - -
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  - - - -
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  - - - -
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва  - - - -
04.08 Для збереження та використання заказників  - - - -
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  - - - -
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  - - - -
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  - - - -
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 - - - -
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  - - - -
06.03 Для інших оздоровчих цілей  - - - -
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 - - - -
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 - - - -
07.03 Для індивідуального дачного будівництва  - - - -
07.04 Для колективного дачного будівництва   - - - -
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   - - - -
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  - - - -
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  - - - -
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг   0,1 0,1 0,1 0,1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  0,1 0,1 0,1 0,1
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  3 3 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  3 3 5 5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  3 3 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  3 3 5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  3 3 5 5
10.06 Для сінокосіння  3 3 5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб  3 3 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  - - - -
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  - - - -
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  - - - -
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  - - - -
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами   - - - -
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  - - - -
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  - - - -
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  - - - -
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту   - - - -
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту   - - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 - - - -
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  - - - -
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  3 3 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  - - - -
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  - - - -
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  - - - -
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  3 3 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку  - - - -
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку  - - - -
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  - - - -
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - - - -
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 0,5 0,5 0,5 0,5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    
16 Землі запасу     
17 Землі резервного фонду     
18 Землі загального користування4    
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281—283 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради                                                                                     Н.М.Кучер

 

 

 

 

 

 


                                                                                                    Додаток 2
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії               
                                                           Побережненської  сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від .07.07.2020 року


ПЕРЕЛІК
пільг для юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення:

Код області Код району Код КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05 05206 0520685400 Побережненська сільська рада


Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)


1.Заклади освіти 100%
2.Заклади культури 100%
3.Медичні заклади  100%
4.Кладовища 100%
5.Заклади  релігії 100%


Секретар сільської ради                                                                                     Н.М.Кучер

                                  

 

 

                                                                                                  Додаток 3
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії 
                                                                  Побережненської сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від 07.07.2020 року

Елементи плати за землю
1. Платники податку:
Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.
2. Об’єкти оподаткування
Об’єкти оподаткування земельним податком визначені пунктом 270.1 статті 270 Податкого кодексу України.
3.База оподаткування земельним податком
Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
4.Ставка земельного податку
Ставки земельного податку визначені у Додатку 1 до цього рішення.
5. Пільги щодо сплати земельного податку
5.1.  Перелік  пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України
5.2. Перелік  пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.
5.3. Перелік  земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.
5.4. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2 та 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.
5.5. Перелік  пільг наданих відповідно до  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу  України  визначено у додатку 2  до цього рішення.
6. Податковий період для плати за землю
Податковий період  для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.
7. Порядок обчислення плати за землю
Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України.
8. Строк сплати плати за землю
Строки сплати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.
9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку за землю
Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку за землю визначено пунтом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України.


Секретар сільської ради                                                                                     Н.М.Кучер


                                                                                                         

 

                                                                                                        Додаток 4
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії
                                                               Побережненської сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від 07.07.2020 року

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05 05206 0520685400 Побережненська сільська ради


Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
  1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  1% - - 0,5% - -
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  - - - - - -
1110.3  Будинки садибного типу  1% - - 0,5% - -
1110.4  Будинки дачні та садові  - - - - - -
112  Будинки з двома та більше квартирами
1121  Будинки з двома квартирами5
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  1% - - 0,5% - -
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  - - - - - -
1122  Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  1% - - 0,5% - -
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  - - - - - -
1122.3  Будинки житлові готельного типу  - - - - - -
113  Гуртожитки5
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців - - - - - -
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 - - - - - -
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 - - - - - --
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 - - - - - -
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 - - - - - -
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 - - - - - -
1130.9  Будинки для колективного проживання інші  - - - - - -
      
12  Будівлі нежитлові
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211  Будівлі готельні
1211.1  Готелі  - - - - - -
1211.2  Мотелі  - - - - - -
1211.3  Кемпінги  - - - - - -
1211.4  Пансіонати  - - - - - -
1211.5  Ресторани та бари  5% - - 5% - -
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  - - - - - -
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  - - - - - -
1212.3  Центри та будинки відпочинку  - - - - - -
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  - - - - - -
122 Будівлі офісні
1220  Будівлі офісні5
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 - - - - - -
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  - - - - - -
1220.3  Будівлі органів правосуддя5 - - - - - -
1220.4  Будівлі закордонних представництв5 - - - - - -
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  -- --- --- --- - -
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  -- - - - - -
123  Будівлі торговельні
1230  Будівлі торговельні
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  1,5% - - 1,5% - -
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 - - - - - -
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  - - - - - -
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  1.5% - - 1.5% - -
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  - - - - - -
1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  - - - - - -
1230.9  Будівлі торговельні інші  - - - - - -
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  - - - - - -
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  - - - - - -
1241.3  Будівлі міського електротранспорту  - - - - - -
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  - - - - - -
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  - - - -  -
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  - - - - - -
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо  - - - - - -
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  - - - - - -
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  - - - - - -
1242 Гаражі
1242.1  Гаражі наземні  - - - - - -
1242.2  Гаражі підземні  - - - - - -
1242.3  Стоянки автомобільні криті  - - - - - -
1242.4  Навіси для велосипедів  - - - - - -
125  Будівлі промислові та склади
1251  Будівлі промислові5
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 - - - - - -
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 - - - - - -
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 - - - - - -
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 - - - - - -
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 - - - - - -
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 - - - - - -
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 - - - - - -
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 - - - - - -
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 - - - - - -
1252  Резервуари, силоси та склади
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  - - - - - -
1252.2  Резервуари та ємності інші  - - - - - -
1252.3  Силоси для зерна  - - - - - -
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  - - - - - -
1252.5  Склади спеціальні товарні  - - - - - -
1252.6  Холодильники  - - - - - -
1252.7  Складські майданчики  - - - - - -
1252.8  Склади універсальні  - - - - - -
1252.9  Склади та сховища інші5 - - - - - -
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261  Будівлі для публічних виступів
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  - - - - - -
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  - - - - - -
1261.3  Цирки  - - - - - -
1261.4  Казино, ігорні будинки  - - - - - -
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  - - - - - -
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  - - - - - -
1262  Музеї та бібліотеки
1262.1  Музеї та художні галереї5 - - - - - -
1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 - - - - - -
1262.3  Технічні центри  - - - - - -
1262.4  Планетарії5 - - - - - -
1262.5  Будівлі архівів5 - - - - - -
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 - - - - - -
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  - - - - - -
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  - - - - - -
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0% - - 0% - -
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 - - - - - -
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0% - - 0% - -
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 - - - - - -
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  - - - - - -
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 - - - - - -
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 - - - - - -
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 - - - - - -
1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - -
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 - - - - - -
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0% - - 0% - -
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 - - - - - -
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 - - - - - -
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 - - - - - -
1265  Зали спортивні5
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  - - - - - -
1265.2  Басейни криті для плавання  - - - - - -
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  - - - - - -
1265.4  Манежі легкоатлетичні  - - - - - -
1265.5  Тири  - - - - - -
1265.9  Зали спортивні інші  - - - - - -
127  Будівлі нежитлові інші
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1  Будівлі для тваринництва5 - - - - - -
1271.2  Будівлі для птахівництва5 - - - - - -
1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 - - - - - -
1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 - - - - - -
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 - - - - - -
1271.6  Будівлі тепличного господарства5 - - - - -- -
1271.7  Будівлі рибного господарства5 - - - - - -
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 - - - - - -
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 - - - - - -
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 - - -  
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 - - - - - -
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  - - - - - -
1272.3  Цвинтарі та крематорії5 - - - - - -
1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 -  - - -
1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 - - - - - -
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 - - - - - -
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 - - - - - -
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 - - - - -
1274.1  Казарми Збройних Сил5 -- - - - - -
1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 - - - - - -
1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 - - - - - -
1274.4  Будівлі лазень та пралень  -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  - - - - - -


       
Секретар сільської ради                                                                                        Н.М.Кучер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 5
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії                
                                                                    Побережненської сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від .07.07.2020 року


ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня  2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05 05206 0520685400 Побережненська сільська рада

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)
Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності учасників бойових дій 100%
Об’єкти нежитлової нерухомості та господарські (присадибні) будівлі, що розміщені на присадибних ділянках і прибудинкових територіях житлових будинків  та знаходяться у власності фізичних осіб ( така пільгова ставка застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості , які розміщені на одній присадибній ділянці, або  прибудинковій території) 

100%

Примітка: Пільги з податку не застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності).


Секретар сільської ради                                                                                           Н.М.Кучер

 

                                                                                                       

 

                                                                                                   Додаток 6
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії Побережненської
                                                                                                    сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від .06.2020 року

Елементи  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єкти оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
4. Пільги із сплати податку
Пільги із сплати податку визначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України   та у Додатку 5 даного рішення.
5. Ставка податку
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  визначені  пунктом 266.5  статті 266 Податкового кодексу України та у Додатку 4 даного рішення.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період визначено пунктом 266.6  статті 266 Податкового кодексу України.
7.  Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку
    Порядок обчислення, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.7-266.10 Податкового кодексу України.


Секретар сільської ради                                                                                           Н.М.Кучер

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток 7
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії 
                                                                     Побережненської  сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від 07.07.2020 року

                                                                                                       
Транспортний податок та його елементи
      
1. Платники податку
Платники податку визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
  Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
  3. База оподаткування
Базу оподаткування визначено пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України.
  4. Ставка податку
Ставка податку визначена пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України.
  5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період визначено пунктом 267.5 статті 267 Податкового кодексу України.
6. Порядок обчислення податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку в порядку визначеному підпунктом 267.6.1 пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
         Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою встановленою у порядку визначеному статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально, відповідно до підпункту 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
7.Порядок сплати податку
Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексу України.
  8. Строки сплати податку
Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.


Секретар сільської ради                                                                                          Н,М.Кучер

                                                                                         

                                                                        

 

                                                      
                                                                                                 Додаток 8
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        рішенням   сесії    
                                                                  Побережненської  сільської ради 7 скликання
                                                                                                                      від .07.07.2020 року

Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку  та звітності і віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України,
та його елементи

1. Платники податку
Платники  податку визначені статтею 291 Податкового кодексу України.
2. Об'єкт оподаткування
Об'єкт оподаткування  визначено статтями 292 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначена пунктом 292 Податкового кодексу України
4. Податковий період.
Базовий податковий (звітний) період визначений статтею 294 Податкового кодексу України.
5. Порядок нарахування, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності
Порядок обчислення, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності визначені  статтями 295-299 Податкового кодексу України.
6. Ставки податку
Ставки податку  встановлюється наступних розмірах:
-  для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.
- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.
4. Податковий  період
Податковий період для платників єдиного податку визначено статтею 294 Податкового кодексу Укрїни.
5.Порядок нарахування та строки сплати  єдиного податку
Порядок нарахування та строки сплпти єдиного податку визначено статтею 295 Податкового кодексу України. 
      6. Ведення обліку і подання звітності платниками єдиного податку
Порядок ведення обліку та подання звітності визначені статтею 296 Податкового кодексу України.


Секретар сільської ради                                                                                          Н.М.Кучер
                                                                                                     


УКРАЇНА
ПОБЕРЕЖНЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО    РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 07 липня 2020 року
село  Побережне                                37  сесія  7  скликання

Про надання матеріальної допомоги
на лікування
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення Побережненської сільської ради 29 сесії 7 скликання «Грошова допомога» від 19.12.2019/">2019/">2019 року сільська рада
                                                           ВИРІШИЛА:
1. Виплатити матеріальну допомогу у розмірі 500 гривеньЧубарь Єлизаветі Дмитрівні, що проживає за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Кордишівка, провул. Л.Українки,2, для лікування.
2. Виплатити матеріальну допомогу у розмірі 500 гривень Нікітенко Антоніні Миколаївні,   що проживає за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Побережне, вул..Садова,8
3. Виплатити матеріальну допомогу у розмірі 1000 гривень Марченко Анастасії Дмитрівні, що проживає за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Кордишівка, вул.І.Стаднюка,37
3. Виплатити матеріальну допомогу у розмірі 1000 гривень Середі Юрію Григоровичу, що проживає за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Кордишівка провул..М.Вовчка,1

4. Бухгалтеру сільської ради  здійснити виплату вищезазначених коштів.
 
Сільський голова                                                                А.М.Король

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж